Përfaqësues të Myftinisë Shkodër zhvillojnë vizita në Kishën Ortodokse dhe Katolike të Shkodrës për festën e Krishtlindjes

Përfaqësues të Myftinisë Shkodër zhvillojnë vizita në Kishën Ortodokse dhe Katolike të Shkodrës për festën e Krishtlindjes