Analizë e financave të Myftinisë Shkodër për vitin 2018

Analizë e financave të Myftinisë Shkodër për vitin 2018