Një grup besimtarësh shkodranë vizitojnë Kudsi Sherifin

Një grup besimtarësh shkodranë vizitojnë Kudsi Sherifin