“Kur’ani në jetën e myslimanëve”, një mbrëmje plot vlera besimi

“Kur’ani në jetën e myslimanëve”, një mbrëmje plot vlera besimi