“Sabahët e Resulull-llahut (a.s), shembull besimi dhe përkushtimi”, ligjërata me dobi për besimtarët

“Sabahët e Resulull-llahut (a.s), shembull besimi dhe përkushtimi”, ligjërata me dobi për besimtarët