“Të njihemi me profetin Muhammed (a.s)”

“Të njihemi me profetin Muhammed (a.s)”