Mbrëmje e begatë fetare në Xhaminë e Plumbit

Mbrëmje e begatë fetare në Xhaminë e Plumbit