Mevludi Sherifë, tubimi tradicional në xhaminë e Trushit

Mevludi Sherifë, tubimi tradicional në xhaminë e Trushit