Xhamia Ganjollë, ditë gëzimi për besimtarët e zonës

Xhamia Ganjollë, ditë gëzimi për besimtarët e zonës