Myftinia Shkodër dhe fondacioni “Mirënjohja” shpërndajnë 200 pako ushqimore

Myftinia Shkodër dhe fondacioni “Mirënjohja” shpërndajnë 200 pako ushqimore