Mirënjohje për imamin e xhamisë së fshatit Bardhaj

Mirënjohje për imamin e xhamisë së fshatit Bardhaj