Përfundojnë punimet dhe lyerja e xhamisë së fshatit Bardhaj

Përfundojnë punimet dhe lyerja e xhamisë së fshatit Bardhaj