Myftinia Shkodër dhe “Helping Hand USA” shpërndajnë kurbane për festën e Bajramit

Myftinia Shkodër dhe “Helping Hand USA” shpërndajnë kurbane për festën e Bajramit