Nisin punimet për ndërtimin e xhamisë së re në fshatin Rrushkull-Belaj

Nisin punimet për ndërtimin e xhamisë së re në fshatin Rrushkull-Belaj