Nisin punimet për ndërtimin e xhamisë së re në fshatin Rrushkull-Belaj (7)

Nisin punimet për ndërtimin e xhamisë së re në fshatin Rrushkull-Belaj (7)