Në xhaminë e Parrucës falet xhenazja në mungesë për Emirin e Kuvajtit

Në xhaminë e Parrucës falet xhenazja në mungesë për Emirin e Kuvajtit