(25 vjet xhamia e re e Fushë Çelës, “Ebu Bekër”)

(25 vjet xhamia e re e Fushë Çelës, “Ebu Bekër”)