Vizita historike e Imamit të Qabes së Madhueshme në Shkodër

Vizita historike e Imamit të Qabes së Madhueshme në Shkodër