Myftinia  Shkodër dhe fondacioni “Mirënjohja” ndihmojnë banorët e Rrushkullit

Myftinia  Shkodër dhe fondacioni “Mirënjohja” ndihmojnë banorët e Rrushkullit