Myftinia Shkodër dhe Shoqata “Istanbul” ndihmojnë banorët e zonave Shirq-Mushan dhe Luarz

Myftinia Shkodër dhe Shoqata “Istanbul” ndihmojnë banorët e zonave Shirq-Mushan dhe Luarz