Në Tetovë promovohet libri “Ve alejkes-Selam”

Në Tetovë promovohet libri “Ve alejkes-Selam”