Myftiu: “Barazia në Islam, dëshmi e madhështisë së fesë!”

Myftiu: “Barazia në Islam, dëshmi e madhështisë së fesë!”