Nata e Kadrit, lutje e posaçme për Palestinën martire

Nata e Kadrit, lutje e posaçme për Palestinën martire