“Mësojmë dhe argëtohemi”, aktiviteti i radhës në zonën e Rrjollit, Velipojë

“Mësojmë dhe argëtohemi”, aktiviteti i radhës në zonën e Rrjollit, Velipojë