Në Shkodër, festohet me madhështi festa e Kurban Bajramin – Dërgut

Në Shkodër, festohet me madhështi festa e Kurban Bajramin – Dërgut