Dr. Salahudin Keftaro: “Misioni ynë është mëshira dhe hapja me tjetrin!”

Dr. Salahudin Keftaro: “Misioni ynë është mëshira dhe hapja me tjetrin!”