Atmosferë e begatë në Shkodër në prag të fillimit të muajit të madhërueshëm të Ramazanit.

Atmosferë e begatë në Shkodër në prag të fillimit të muajit të madhërueshëm të Ramazanit.

Pejgamberi (a.s) ka thënë:

“Kur vjen Ramazani hapen dyert e xhennetit, mbyllen dyert e xhehenemit dhe prangosen shejtanët.” – (Transmetuar nga Muslimi)