Aktivitet arsimor dhe argëtues mes nxënësve të xhamive Kullaj dhe Dragoç

Të dielën, më 04 shkurt 2018, Myftinia Shkodër përmes sektorit të arsimit organizoi në xhaminë Kullaj aktivitetin e radhës me temë : “Të mësojmë  dhe të  argëtohemi” me nxënësit e kësaj xhamie dhe nxënësit e kurseve fetare të xhamisë Dragoç.

Në këtë aktivitet  drejtuesi i arsimit, teologu Arben Halluni, gjatë takimit me nxë nësit u mbajti  një bisedë fetare, ku u foli për vlerën që ka zhvillimi i mësim-besimit,  për njohuritë kryesore të Islamit  dhe për ekukimin e brezave sipas frymës tradicionale islame, besimit dhe moralit që duhen të karakterizohen me përkushtimin ndaj Zotit xh.sh, dashurinë dhe harmoninë më të gjithë njerëzit dhe krijesat e Tij.

Teologu Halluni falënderoi mësuesit dhe njëkohësisht imamët e dy xhamive, Kullaj dhe Dragoç, Ardin Selhani dhe Shkëlqim Sykja për angazhimin e vazhdueshëm në edukimin e brezave të ri si dhe për gjallërimin e xhamive  me veprimtari të ndryshme islame.

Sipas programit të aktivitetit u zhvillua një konkurs fetar në bazë të njohurive të  larmishme qe marrin gjatë  procesit mësimor, biseda në mes nxënësve, shëtitje si dhe lojëra sportive.