“Me zemër të bardhë e bekim, Ramazanin!”

“Me zemër të bardhë e bekim, Ramazanin!”