U zhvillua ceremonia e Hatmes Sherife të Ramazanit 1441

Ndonëse në një gjendje akoma të kufizuar për shkak të masave të marra pas pandemisë Covid 19, Myftinia Shkodër organizoi ditën e martë, më 19 maj 2020, në xhaminë e Parrucës, ceremoninë tradicionale të përfundimit të Hatmes Sherife (leximit të plotë të Kur’anit Famëlartë).