Prezantohet libri: “Politikat Publike përtej jurisprudencës tradicionale një qasje mekasid”

Prezantohet libri: “Politikat Publike përtej jurisprudencës tradicionale një qasje mekasid”