Programi i qarkullimit të hatibëve për periudhën 26 prill – 31 maj 2024 në disa xhami të qytetit

Programi i qarkullimit të hatibëve për periudhën 26 prill – 31 maj 2024 në disa xhami të qytetit