Myftinia  Shkodër dhe fondacioni “Mirënjohja” ndihmojnë banorët e Rrushkullit(9)

Myftinia  Shkodër dhe fondacioni “Mirënjohja” ndihmojnë banorët e Rrushkullit(9)