Myftinia  Shkodër dhe fondacioni “Mirënjohja” ndihmojnë banorët e Rrushkullit(10)

Myftinia  Shkodër dhe fondacioni “Mirënjohja” ndihmojnë banorët e Rrushkullit(10)