Myftinia organizoi aktivitetin “Pozita dhe rëndësia e xhamisë në Islam”(2)

Myftinia organizoi aktivitetin “Pozita dhe rëndësia e xhamisë në Islam”(2)