Myftinia organizoi aktivitetin “Pozita dhe rëndësia e xhamisë në Islam”(3)

Myftinia organizoi aktivitetin “Pozita dhe rëndësia e xhamisë në Islam”(3)