Myftinia organizoi aktivitetin “Pozita dhe rëndësia e xhamisë në Islam”(4)

Myftinia organizoi aktivitetin “Pozita dhe rëndësia e xhamisë në Islam”(4)