Myftinia organizoi aktivitetin “Pozita dhe rëndësia e xhamisë në Islam”(5)

Myftinia organizoi aktivitetin “Pozita dhe rëndësia e xhamisë në Islam”(5)