Myftinia organizoi aktivitetin “Pozita dhe rëndësia e xhamisë në Islam”(8)

Myftinia organizoi aktivitetin “Pozita dhe rëndësia e xhamisë në Islam”(8)