Myftinia organizoi aktivitetin “Pozita dhe rëndësia e xhamisë në Islam”(7)

Myftinia organizoi aktivitetin “Pozita dhe rëndësia e xhamisë në Islam”(7)