Myftinia organizoi aktivitetin “Pozita dhe rëndësia e xhamisë në Islam”(10)

Myftinia organizoi aktivitetin “Pozita dhe rëndësia e xhamisë në Islam”(10)