Myftinia organizoi aktivitetin “Pozita dhe rëndësia e xhamisë në Islam”(1)

Myftinia organizoi aktivitetin “Pozita dhe rëndësia e xhamisë në Islam”(1)