Adhurime dhe lutje në Natën e Kadrit

01/07/2016

Të xhumanë, më 1 korrik 2016, në të gjitha xhamitë e Shkodrës u zhvilluan lutje dhe adhurime, me rastin e Natës së Kadrit. Pas namazit të jacisë e deri në kohën e namazit të sabahut, […]

Mesazhe nga hytbeja e fundit e Ramazanit 1437

01/07/2016

Ditën e xhuma, më 1 korrik 2016, Myftiu i Shkodrës, Imam Muhamed B. Sytari, mbajti hytben e fundit të Ramazanit 1437 në xhaminë e Parrucës. Myftiu u përqendrua tek dy mesazhe kryesore, ku theksoi se: […]