Ftesë për kontribut!

Ftesë për kontribut!

Myftinia Shkodër ju fton të bëheni pjesë e projektit për rehabilitimin e xhamisë së Parrucës, që përkon me izolimin, lyerjen, ndryshimin e sistemit të ndriçimit, atij të zërimit dhe shtrimin e tapetit të ri.

Pejgamberi (a.s) ka thënë: “Kush ndërton një xhami për hir të Allahut, Allahu i ndërton atij një shtëpi në xhenet!” – (Transmetuar nga Ibn Maxheh)

Për vëllezërit dhe motrat në Shkodër, kontributet tuaja mund t’i dorëzoni pranë xhamisë së Parrucës, tek dy imamët, ose pranë zyrës së administratorit të Myftinisë Shkodër.

Për të interesuarit nga jashtë vendit, kontributin tuaj mund ta dërgoni në llogarinë bankare të Myftinisë Shkodër:

United Bank of Albania – Branch Shkoder

MYFTINIA SHKODER – FONDE BAMIRESIE

Nr. IBAN LEK: AL11-2035-1102-2010-1521-1100-0546

Nr. IBAN USD: AL50-2035-1102- 2010-1401-1100-0543

Nr. IBAN EUR: AL61-2031-0025-1702-0015-0000-0210

_____________________

whatsApp: +355 67 455 3880

mail@myftinia-shkoder.org

www.myftinia-shkoder.org