Ceremonia e mbylljes së kursit veror “Buz’qesh” 2024

Ceremonia e mbylljejs së kursit veror “Buz’qesh” 2024

Ceremonia e mbylljes së kursit veror “Buz’qesh” 2024

Në Xhaminë “Ebu Bekër”, për gjatë dy javëve u zhvillua kursi veror intensiv Buz’qesh” 2024 me pjesëmarrjen e mbi 85 fëmijëve të moshave të ndryshme.

Ashtu si vitin e kaluar Myftinia Shkodër, përmes sektorit të arsimit arriti që edhe këtë vit të gërshetoi me sukses edukimin islam me argëtimin.

Qëllimi kryesor i këtij kursi veror intensiv, krahas argëtimit të fëmijëve ishte kombinimi i përsosur mes mësimit dhe argëtimit, duke siguruar një eksperiencë të paharrueshme për ta. Ai u përqendrua në edukimin e fëmijëve tanë me duatë e përditshme të muslimanit.

Si përherë, gjatë këtyre dy javëve nuk munguan veprimtaritë krijuese vetjake dhe në grup, si dhe lojërat zbavitëse psiko-motorike të shumëllojshme si dhe ekskursione.

Në ceremoninë e mbylljes, më 28 qershor 2024, teologu Arben Halluni, drejtues i arsimit, pranë Myftinisë Shkodër ka falënderuar fillimisht pjesëmarrjen e rregullt të fëmijëve, prindërit e tyre dhe në mënyrë të veçantë bashkëpunimin e teologes znj. Zamira Bushati, psikologen znj. Almeda Tusha dhe asistentet vullnetare të cilat ndihmuan në realizimin e këtij aktiviteti të dobishëm arsimor, edukativ dhe argëtues. Për këtë bashkëpunim të vyer të tyre Myftinia Shkodër iu dha nga një certifikatë mirënjohjeje, ndërsa fëmijëve pjesëmarrës nga një dhuratë simbolike.

Në fund të kësaj ceremonie u shtrua një koktejl.