Mesazhe nga hytbeja e fundit e Ramazanit 1437

01/07/2016

Ditën e xhuma, më 1 korrik 2016, Myftiu i Shkodrës, Imam Muhamed B. Sytari, mbajti hytben e fundit të Ramazanit 1437 në xhaminë e Parrucës. Myftiu u përqendrua tek dy mesazhe kryesore, ku theksoi se: […]

Ne jemi muslimanё dhe jemi krenarё qё jemi muslimanё!

08/04/2016

Tё gjitha falёnderimet e plota dhe madhёshtia absolute i takojnё vetёm All-llahut, Zotit tё vetёm tё botёve, Poseduesit tё gjithçkaje, Krijuesit Fuqiplotё, Furnizuesit, Atij qё kur dёshiron diçka urdhёron: “Bёhu” dhe ajo bёhet! Salavatet dhe […]

“A thua vallë, u zhduk halifati nga gjithësia?!”

04/03/2016

Të gjitha falënderimet e plota dhe madhështia absolute i takojnë vetëm All-llahut të Madhëruar, Zotit të vetëm të botëve, Krijuesit të universit e galaktikave, Furnizuesit të krejt krijesave pa lodhje e mund, Mëshiruesit, Falësit, Udhëzuesit, […]

1 8 9 10