Trajnim me dobi në Stamboll, për një grup imamësh nga Shqipëria

Trajnim me dobi në Stamboll, për një grup imamësh nga Shqipëria

Falë bashkëpunimit të Myftinisë Shkodër me Qendrën “Minber”, gjatë periudhës 31 korrik – 3 gusht 2023, imamët Ervil Kuçi dhe Samel Haxhia, ishin pjesë e një grupi teologësh dhe imamësh, që morën pjesë në trajnimin tre ditor, në bashkëpunim me qendrën ISAM (Stamboll) për hulumtime dhe nën perkujdesjen dhe mbështetjen e zyrës së marrëdhënieve me jashtë pranë Diyanetit të Republikës së Türkiyes.

Gjatë këtij trajnimi u diskutua rreth tematikave, si:

– Punimet, botimet dhe aktivitetet e qendrës ISAM në Stamboll.

– Islamofobia dhe mënyrat si t’i qasemi.

– Struktura fetare e shoqërisë turke, xhematet fetare.

– Bashkëbisedim me kryetarin e Qendrës ISAM, etj.

Përkrah këtyre aktiviteteve të lartpërmendura, u zhvilluan edhe disa vizita me dobi, si në bibliotekën ISAM, tek xhamia e Madhe Çamlıca, në bibliotekën Rami Kutuphanesi, në ambientet e Fakultetit Marmara Ilahiyat, ku u zhvillua edhe një bashkëbisedim me dekanin e këtij fakulteti, vizitë në Myftininë Eyup etj.

Myftinia Shkodër shpreh falënderimet e saj për drejtorin e Qendrës “Minber”, Dr. Ferid Piku dhe lutet për mbarësi, suksese dhe bashkëpunime të frytshme në vijim.