Myftinia organizoi aktivitetin “Pozita dhe rëndësia e xhamisë në Islam”(6)

Myftinia organizoi aktivitetin “Pozita dhe rëndësia e xhamisë në Islam”(6)