Vetëm Zoti, mund të ta falë gabimin!

23/01/2017

“Tregon Ali ibn Rebia: Më mori me vete Ali ibn Ebi Talibi (r.a) dhe ecëm deri në një vend të caktuar, ku ngriti kokën e tij nga qielli dhe tha: “O Zot m’i fal gjynahet […]