Meskinitetet kurrë nuk kanë qenë vlera!

28/01/2017

Nuk e kam kuptuar asnjëherë se përse akoma sot, dikush, gjoja në emër të kombit dhe vlerave kombëtare, na bën filozofi e histori, mbështetur mbi osmanofobi, duke mbjellur urrejtje në mes nesh? Islami tek ne […]